Owe Wikström

Owe Wikström, född 1945, är religionspsykolog, psykoterapeut, präst och författare, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Owe Wikström blev känd inom religionsvetenskapen för sin forskning om förhållandet mellan religion och olika kliniskapsykologiska tillstånd, som trauman och fobier. Han har även forskat på moderna författarskap och klassiska kompositörer med användning av socialkonstruktivistiska och psykodynamiska teorier. Han är särskilt upptagen av samspelet individ-kultur för tolkningen av religiös erfarenhet. Vid sidan av vetenskaplig publikationer har han skrivit ett femtontal böcker om musik, litteratur, konst och populärkultur.

Han utsågs till professor 1985 och är verksam internationellt i bland annat Erasmus (utbytesprogram). Wikström har ofta medverkat i media kring kulturella och religiösa frågor.

Med Långsamhetens lov som han utgav 2001 – 150 000 exemmplar i Sverige och översatt till åtta språk – nådde han ut till den stora publiken.

Priser

  • 2008 Hedersdoktor - vid Åbo Akademi, Finland
  • 2007 C S Lewis-priset "Genom att se och beskriva vår tids djupa behov har han, precis som C S Lewis, hjälpt många att upptäcka dörren till det inre rummet.”
  • 2005 Bier Award. American Psychological Association, Washington "Outstanding contribution to Psychology of Religion"
  • 2004 Citta della Rose, Roseto. Italien Första pris i klassen utländska essäer för "La dolce indifferenza del´ Attimo" en översättning av Långsamhetens lov,

Utgivning

Owe Wikström

Owe Wikström

Owe Wikström, född 1945, är religionspsykolog, psykoterapeut, präst och författare, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Owe Wikström blev känd inom religionsvetenskapen för sin forskning om förhållandet mellan religion och olika kliniskapsykologiska tillstånd, som trauman och fobier. Han har även forskat på moderna författarskap och klassiska kompositörer med användning av socialkonstruktivistiska och psykodynamiska teorier. Han är särskilt upptagen av samspelet individ-kultur för tolkningen av religiös erfarenhet. Vid sidan av vetenskaplig publikationer har han skrivit ett femtontal böcker om musik, litteratur, konst och populärkultur.

Han utsågs till professor 1985 och är verksam internationellt i bland annat Erasmus (utbytesprogram). Wikström har ofta medverkat i media kring kulturella och religiösa frågor.

Med Långsamhetens lov som han utgav 2001 – 150 000 exemmplar i Sverige och översatt till åtta språk – nådde han ut till den stora publiken.

Priser

  • 2008 Hedersdoktor - vid Åbo Akademi, Finland
  • 2007 C S Lewis-priset "Genom att se och beskriva vår tids djupa behov har han, precis som C S Lewis, hjälpt många att upptäcka dörren till det inre rummet.”
  • 2005 Bier Award. American Psychological Association, Washington "Outstanding contribution to Psychology of Religion"
  • 2004 Citta della Rose, Roseto. Italien Första pris i klassen utländska essäer för "La dolce indifferenza del´ Attimo" en översättning av Långsamhetens lov,
Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare