Erich Auerbach

Erich Auerbach föddes i Berlin 1892. Han studerade juridik, konsthistoria och romansk och latinsk filologi och blev professor i Marburg. Sedan nazisterna avskedat honom tillbringade han tio år i turkisk landsflykt 1936-1946. Han undervisade vid universitetet i Istanbul och skrev under tiden Mimesis. Efter kriget etablerade sig Auerbach i USA, så småningom som professor i franska och romansk filologi vid Yale. Han dog 1957.

Utgivning

Erich Auerbach

Erich Auerbach föddes i Berlin 1892. Han studerade juridik, konsthistoria och romansk och latinsk filologi och blev professor i Marburg. Sedan nazisterna avskedat honom tillbringade han tio år i turkisk landsflykt 1936-1946. Han undervisade vid universitetet i Istanbul och skrev under tiden Mimesis. Efter kriget etablerade sig Auerbach i USA, så småningom som professor i franska och romansk filologi vid Yale. Han dog 1957.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare