Per Lindberg

Per Lindberg är född 1957 och bor i södra Stockholm. Han beskriver sitt liv som präglat av trygga rutiner där jobb, dagliga cykelturer, hushållssysslor, smartphonepatiens, slölyssnande på radio och läsning hör till ingredienserna.

Efter debuten med Välkommen att passera 1987 har Lindberg publicerat diktsamlingarna Nu och för alltid 1995, Måndagsdikterna 2006, Dikter med fönster åt väster 2009 samt Röstningen är avslutad 2014. Vardagsanknytning, närvaro av människor och ett lekfullt bildskapande är kännetecken som löper genom hela produktionen.

Samtidigt kan man märka hur Lindberg i senare verk alltmer kommit att intressera sig för den egna medvetandeströmmen – att ur iakttagarens position försöka registrera hur sinnesintryck, minnesbilder och spontant uppdykande ord blandas i en självgenererande skapelseprocess bortom jagets inflytande.

Utgivning

Per Lindberg

Per Lindberg är född 1957 och bor i södra Stockholm. Han beskriver sitt liv som präglat av trygga rutiner där jobb, dagliga cykelturer, hushållssysslor, smartphonepatiens, slölyssnande på radio och läsning hör till ingredienserna.

Efter debuten med Välkommen att passera 1987 har Lindberg publicerat diktsamlingarna Nu och för alltid 1995, Måndagsdikterna 2006, Dikter med fönster åt väster 2009 samt Röstningen är avslutad 2014. Vardagsanknytning, närvaro av människor och ett lekfullt bildskapande är kännetecken som löper genom hela produktionen.

Samtidigt kan man märka hur Lindberg i senare verk alltmer kommit att intressera sig för den egna medvetandeströmmen – att ur iakttagarens position försöka registrera hur sinnesintryck, minnesbilder och spontant uppdykande ord blandas i en självgenererande skapelseprocess bortom jagets inflytande.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare