Jenny Westerström

Jenny Westerström är litterturvetare och högskolelektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. Hon disputerade på Nils Ferlins författarskap 1990 och är sedan flera år ordförande i Nils Ferlin-Sällskapet.

Utgivning

Jenny Westerström

Jenny Westerström är litterturvetare och högskolelektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. Hon disputerade på Nils Ferlins författarskap 1990 och är sedan flera år ordförande i Nils Ferlin-Sällskapet.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare