Fredric Bedoire

Fredric Bedoire, född 1945, är professor i arkitekturhistoria vid Konsthögskolans arkitekturskola i Stockholm och en välkänd skribent i arkitektur- och kulturhistoriska ämnen. Bland hans många böcker kan nämnas Stockholms byggnader och Svensk arkitektur: Ritningar 1640–1970 – båda skrivna tillsammans med Henrik O. Andersson. I Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830–1930 (1998, 2002, i USA 2004) ägnar han sig åt uppkomsten av 1800- och 1900-talens europeiska samhälle, och i den Augustnominerade Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige (2001) belyser han krafterna bakom stormaktstidens monumentalbyggande. Guldålder är utgiven på Albert Bonniers Förlag liksom boken Svenska slott och herrgårdar. En historisk reseguide, som utkom 2006. Fredric Bedoire är hedersledamot av Konstakademien.

 

Utgivning

Fredric Bedoire Foto: Caroline Andersson

Fredric Bedoire

Fredric Bedoire, född 1945, är professor i arkitekturhistoria vid Konsthögskolans arkitekturskola i Stockholm och en välkänd skribent i arkitektur- och kulturhistoriska ämnen. Bland hans många böcker kan nämnas Stockholms byggnader och Svensk arkitektur: Ritningar 1640–1970 – båda skrivna tillsammans med Henrik O. Andersson. I Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830–1930 (1998, 2002, i USA 2004) ägnar han sig åt uppkomsten av 1800- och 1900-talens europeiska samhälle, och i den Augustnominerade Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige (2001) belyser han krafterna bakom stormaktstidens monumentalbyggande. Guldålder är utgiven på Albert Bonniers Förlag liksom boken Svenska slott och herrgårdar. En historisk reseguide, som utkom 2006. Fredric Bedoire är hedersledamot av Konstakademien.

 

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare