Monica Price

Monica Price är biträdande intendent vid sektionen för mineralogi vid Oxforduniversitetets naturhistoriska museum. Hon har medverkat i flera böcker och tidskrifter samt föreläser och leder workshops för såväl vuxna som barn.

Monica Price

Monica Price är biträdande intendent vid sektionen för mineralogi vid Oxforduniversitetets naturhistoriska museum. Hon har medverkat i flera böcker och tidskrifter samt föreläser och leder workshops för såväl vuxna som barn.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare