Kvinnobilden

Romantisk roman
Författare: Björn Håkanson
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-04-03
Recensionsdag: 2017-04-18

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Kvinnobilden handlar om en forskare i karriären som börjat ifrågasätta den borgerliga livsform som han dittills tagit för självklar. Nu slår honom upptäckten att han och hans vänkrets förväxlat lycka med materiell standard och frihet med anpassning.
Romanen fångar upp honom sedan hans till synes lyckliga äktenskap kraschat efter tjugo år. Från en kulturtidskrift får han i uppdrag att skriva en essä om "Kvinnobilden i Västerlandet". Ämnet lockar och oroar honom, rör upp tankar och känslor kring hans egen kvinnobild, så som den kommit till uttryck under hans äktenskap.
Plötsligt ger han sig av till Italien, formellt för att skaffa material till essän, men i praktiken blir det lika mycket en resa in i honom själv. Den behärskade förnuftsmänniskan avslöjar en häftig dragning till det måttlösa: den totala skönhetsupplevelsen, den extatiska sinnesberusningen; till kärlek som på en gång yttersta självförverkligande och total självuppgivelse.
Men är en sådan skönhetsupplevelse egentligen möjlig inom livets ram? Kan det finnas, som svarar mot ett så ovillkorligt kärlekskrav?
Kvinnobilden är en sinnrikt komponerad roman från 1983, där författaren ger en modern infattning åt existensiella grundproblem som varit typiska för "romantiska" romaner i alla tider.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-04-18 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 1983 Platser: Italien Tidsperioder: 1980-talet, 1900-talet Thema-kod: Modern och samtida skönlitteratur Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789100163389 (2017-04-03)

Fler böcker av författaren

Kvinnobilden

Romantisk roman
Författare: Björn Håkanson
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-04-03
Recensionsdag: 2017-04-18

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Kvinnobilden handlar om en forskare i karriären som börjat ifrågasätta den borgerliga livsform som han dittills tagit för självklar. Nu slår honom upptäckten att han och hans vänkrets förväxlat lycka med materiell standard och frihet med anpassning.
Romanen fångar upp honom sedan hans till synes lyckliga äktenskap kraschat efter tjugo år. Från en kulturtidskrift får han i uppdrag att skriva en essä om "Kvinnobilden i Västerlandet". Ämnet lockar och oroar honom, rör upp tankar och känslor kring hans egen kvinnobild, så som den kommit till uttryck under hans äktenskap.
Plötsligt ger han sig av till Italien, formellt för att skaffa material till essän, men i praktiken blir det lika mycket en resa in i honom själv. Den behärskade förnuftsmänniskan avslöjar en häftig dragning till det måttlösa: den totala skönhetsupplevelsen, den extatiska sinnesberusningen; till kärlek som på en gång yttersta självförverkligande och total självuppgivelse.
Men är en sådan skönhetsupplevelse egentligen möjlig inom livets ram? Kan det finnas, som svarar mot ett så ovillkorligt kärlekskrav?
Kvinnobilden är en sinnrikt komponerad roman från 1983, där författaren ger en modern infattning åt existensiella grundproblem som varit typiska för "romantiska" romaner i alla tider.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-04-18 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 1983 Platser: Italien Tidsperioder: 1980-talet, 1900-talet Thema-kod: Modern och samtida skönlitteratur Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789100163389 (2017-04-03)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare