Jan-Olof Strandberg

Uppläsare

Jan-Olof Strandberg född 9 september 1926 i Stockholm, svensk skådespelare, teaterchef och regissör.

Strandberg tjänstgjorde efter andra världskriget vid Försvarets Radioanstalt (FRA). Han studerade därefter vid Dramatens elevskola 1948-1951. Efter studierna engagerades han vid Upsala Stadsteater. Perioden 1955-1964 var han verksam vid Göteborgs stadsteater. Han engagerades 1964 vid Dramaten och blev Dramatenchef 1975, en tjänst han besatte till 1981. Han tilldelades 1969 O'Neill-stipendiet. Utöver teater har han även regisserat och medverkat i film och TV-teater. Fram till 1959 gift med skådespelerskan Anita Blom och far till skådespelaren Mikael Strandberg.

Hösten 2006 och våren 2007 medverkade han i Erland Josephsons pjäs Blomsterplockarna som under hösten spelades på Strindbergs Intima Teater och under våren på Dramaten.

Uppläsningar

Jan-Olof Strandberg

Jan-Olof Strandberg

Uppläsare

Jan-Olof Strandberg född 9 september 1926 i Stockholm, svensk skådespelare, teaterchef och regissör.

Strandberg tjänstgjorde efter andra världskriget vid Försvarets Radioanstalt (FRA). Han studerade därefter vid Dramatens elevskola 1948-1951. Efter studierna engagerades han vid Upsala Stadsteater. Perioden 1955-1964 var han verksam vid Göteborgs stadsteater. Han engagerades 1964 vid Dramaten och blev Dramatenchef 1975, en tjänst han besatte till 1981. Han tilldelades 1969 O'Neill-stipendiet. Utöver teater har han även regisserat och medverkat i film och TV-teater. Fram till 1959 gift med skådespelerskan Anita Blom och far till skådespelaren Mikael Strandberg.

Hösten 2006 och våren 2007 medverkade han i Erland Josephsons pjäs Blomsterplockarna som under hösten spelades på Strindbergs Intima Teater och under våren på Dramaten.

Uppläsningar

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare