Erik Wilsson

Erik Wilsson är fil.dr i zoolgi och har disputerat på en avhandling om den tidiga uppväxtmiljöns inverkan på hundars beteenden. Han har i flera år arbetat som utbildningschef vid statens hundskola i Sollefteå och där utbildat både tjänstehundförare, hundägare och instruktörer. Författare och medförfattare till ett tiotal böcker om hundbeteenden, hunddressyr och jakt. För närvarande arbetar Erik Wilsson som verksamhetschef inom Svenska Jägareförbundet och är bosatt i Västergötland. Johan B Steen är biolog med inriktning på fysiologi och är känd i både Norge och Sverige som föreläsare, debattör och författare till ett tiotal böcker om jakt och fågelhundar. Johan B Steen innehar sedan flera år en professur i fysiologi vid Oslo Universitet. Hösten 2001 utkommer Hundfostran av Erik Wilsson och Johan Steen.

Erik Wilsson

Erik Wilsson är fil.dr i zoolgi och har disputerat på en avhandling om den tidiga uppväxtmiljöns inverkan på hundars beteenden. Han har i flera år arbetat som utbildningschef vid statens hundskola i Sollefteå och där utbildat både tjänstehundförare, hundägare och instruktörer. Författare och medförfattare till ett tiotal böcker om hundbeteenden, hunddressyr och jakt. För närvarande arbetar Erik Wilsson som verksamhetschef inom Svenska Jägareförbundet och är bosatt i Västergötland. Johan B Steen är biolog med inriktning på fysiologi och är känd i både Norge och Sverige som föreläsare, debattör och författare till ett tiotal böcker om jakt och fågelhundar. Johan B Steen innehar sedan flera år en professur i fysiologi vid Oslo Universitet. Hösten 2001 utkommer Hundfostran av Erik Wilsson och Johan Steen.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare