Tor Lindberg

Tor Lindberg är barnläkare och professor emeritus i barnmedicin, med mångårig erfarenhet av friska och sjuka barn från praktisk verksamhet på barnavårdscentraler, barnmottagningar, barnsjukhus och universitetssjukhus. Han har under många år undervisat blivande läkare och barnläkare, samt blivande sjuksköterskor och barnsjuksköterskor i barnmedicin och är redaktör för Sveriges första moderna lärobok i Barnmedicin. 

Tor Lindberg

Tor Lindberg

Tor Lindberg är barnläkare och professor emeritus i barnmedicin, med mångårig erfarenhet av friska och sjuka barn från praktisk verksamhet på barnavårdscentraler, barnmottagningar, barnsjukhus och universitetssjukhus. Han har under många år undervisat blivande läkare och barnläkare, samt blivande sjuksköterskor och barnsjuksköterskor i barnmedicin och är redaktör för Sveriges första moderna lärobok i Barnmedicin. 

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare