Robert Daun

Robert Daun är mykolog, sedan 20 år verksam vid Botaniska Institutionen vid Göteborgs universitet och specialist på nordiska svampfloran. I Botaniska trädgårdens regi ger han råd och upplysningar om svamp till allmänheten. Han har arbetat med översättningen samt bearbetat boken Våra vanliga svampar av Henning Knudsen som utkommer hösten 2001.

Robert Daun

Robert Daun är mykolog, sedan 20 år verksam vid Botaniska Institutionen vid Göteborgs universitet och specialist på nordiska svampfloran. I Botaniska trädgårdens regi ger han råd och upplysningar om svamp till allmänheten. Han har arbetat med översättningen samt bearbetat boken Våra vanliga svampar av Henning Knudsen som utkommer hösten 2001.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare