Meny
Hitta:
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Tomas Tranströmers utgivning på Albert Bonniers Förlag:

2011-10-10

17 dikter (1954)17 dikter (1954)
Debutdiktsamlingen utkom i mars 1954 och fick ett fint mottagande. I Dagens Nyheter skrev Olof Lagercrantz: "när jag läste Tomas Tranströmers debutsamling 17 dikter märkte jag för första gången på länge att jag inte behövde anstränga mig, inte spana och lyssna efter tidiga tecken. Diktaren trädde själv lugnt fram och ställde sig mitt i vägen, och det var omöjligt att tvivla på att han fanns där och att han var diktare."

Ladda ner omslag


Hemligheter på vägen (1958)Hemligheter på vägen (1958)
Olof Lagercrantz fortsatte att ge fin kritik till Tranströmer, om Hemligheter på vägen skrev han i Dagens Nyheter. "Han fogar sig in i ledet bland det främsta vi äger."

Ladda ner omslag


Den halvfärdiga himlen (1962)Den halvfärdiga himlen (1962)
Tranströmers förmåga till pregnanta bilder och hisnande perspektivförskjutningar präglar hela utgivningen även om tematik och form skiftar. I Den halvfärdiga himlen ingår exempelvis dikten "Trädet och skyn" som inleds med ett av Tranströmers ofta förekommande träd: "Det går ett träd omkring i regnet, / skyndar förbi oss i det skvalande grå. / Det har ett ärende. Det hämtar liv ur regnet / som en koltrast i en fruktträdgård." Här återfinns också den ofta citerade dikten" Allegro" som inleds med raderna: "Jag spelar Haydn efter en svart dag / och känner en enkel värme i händerna."

Ladda ner omslag


Klanger och spår (1966)
Klanger och spår tillkom under den period Tranströmer arbetade som psykolog på kriminalvårdsanstalten Roxtuna utanför Linköping och både miljön och upplevelser därifrån märks i samlingen.

Omslag saknas


 

Kvartett (1967)
Kvartett: 17 dikter ; Hemligheter på vägen ; Den halvfärdiga himlen ; Klanger och spår

 

Ladda ner omslag

 


 

Östersjöar (1974)

Östersjöar (1974)
Efter att ha gett ut två diktsamlingar på Författarförlaget, Mörkerseende 1970 och Stigar tillsammans med Robert Bly och János Pilinszky 1973, ger Tranströmer 1974 diktsamlingen Östersjöar som med en mer fri form fångar de egna hemtrakterna. En av Tranströmers mer lästa diktsamlingar.

Ladda ner omslag


 Sanningsbarriären (1978)Sanningsbarriären (1978)
Diktsamlingen Sanningsbarriären inleds med långdikten "Schubertiana". Tranströmers relation till musik och egna pianospel märks både i hans poesi och i att han har fått flera stycken skrivna till sig.

Ladda ner omslag

 

 


 

Det vilda torget (1983)Det vilda torget (1983)
Innehåller bland annat dikterna "Kort paus i orgelkonserten" och "Drömseminarium".

 

Ladda ner omslag

 


 

För levande och döda (1989)För levande och döda (1989)
Under åren har Tranströmer erhållit många stora priser och hedersbetygelser. 1990 erhöll han Nordiska rådets litteraturpris 1990 för För levande och döda.

Ladda ner omslag

 

 


 

Minnena ser mig (1993)

En  prosabetraktelse över Tranströmers eget liv som inleds: ”’Mitt liv.’ När jag tänker de orden ser jag framför mig en ljusstrimma. Vid närmare betraktande har ljusstrimman formen av en komet med huvud och svans. Den ljusstarkaste ändan, huvudet, är barndomen och uppväxten. Kärnan, dess allra tätaste del, är den mycket tidiga barndomen där de viktigaste dragen i vårt liv bestäms.” Se även återutgåva från 2006, här >>  Ladda ner omslag 

 


 

 Sorgegondolen (1996) 

Titeln syftar på ett musikstycke av Franz Liszt och diktsamlingen tilldelades Augustpriset för årets bästa bok. I Sorgegondolen använder sig Tranströmer för första gången av versmåttet haiku.

Ladda ner omslag


 

 Dikter 1954-1989

 

 

 Ladda ner omslag 


 

Tolkningar (1999)

I denna bok finns Tomas Tranströmers egna tolkningar av poeter som János Pilinszky, Gyula Illyés, Sándor Weöres, Agnes Nemes Nagy, Reiner Kunze, T.E. Hulme, Robin Fulton, James Wright, Robert Bly, W.S. Merwin, Bill Knott, Richard Shelton och Samuel Charters.

 Ladda ner omslag


 

Samlade dikter (1954-1996)

 

 

Ladda ner omslag


Den stora gåtan (2004)
Den stora gåtan består till huvuddelen av sviter med haikudikter; underbara koncentrat av Tranströmers samtidiga enkelhet och komplexitet.

Ladda ner omslag