Meny
Hitta:
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

De bästa svenska dikterna

Från Stierhielm till Aspenström - Valda, presenterade och kommenterade av Jan Olov Ullén
 • Finns i butik senast 2007-09-28
 • ISBN: 9789100113094
 • Genre: Lyrik
 • Mediakontakt: Bonnierförlagen Press
Köp

”Mest har jag satsat på de poeter som jag tycker gjort något med svenskan som ingen annan gjort före dem: sådana som utvecklat och utvidgat språket, fått det att leva upp på nytt, visat på dess skönhet och möjligheter – fått orden att sjunga och dansa med en särskild klang och fulltonighet. Och som gör det igen, var gång man läser dem."
   Så skriver Jan Olov Ullén i förordet till den stora och rika antologi med svenska dikter från Georg Stiernhielm till Werner Aspenström som han ställt samman. Hans ambition är att lyfta fram de starkaste och mest levande dikterna ur nästan 400 år av svenskt diktande. Men han presenterar också författarna och kommenterar de dikter han valt – inte minst lämnar han sakuppgifter som vi behöver för att kunna tillägna oss dikterna. På så vis är hans bok unik i Sverige: antologi och handbok i samma volym.
   I sitt förord diskuterar han också den lika oundgängliga som svårbesvarade frågan vad som gör poesin till poesi, bl a utifrån tanken att dikten är ”ett språk inom språket”. ”Det som sägs i poesi kan inte sägas på något annat språk överhuvudtaget. Somliga saker skulle inte bli sagda om vi inte hade poesin att säga dem på.”

Det är mer än tio år sedan det kom en stor svensk lyrikantologi. 1996 gav Björn Håkanson ut Levande svensk poesi  på Natur & Kultur, en ny upplaga kom 2005. Lars Gustafssons Svensk dikt  (W&W) utkom för första gången så långt tillbaka som 1968, men har kommit i många nya upplagor, senast 1995. Båda dessa föregångare är renodlade antologier. Inspiration till De bästa svenska dikterna  har Jan Olov Ullén däremot fått av Harold Blooms stora volym med engelskspråkig poesi, The best poems of the English language. 

Recensionsdatum 2007-09-28
Mer om...
 • Författare

  Jan Olov Ullén
 • Recensionsdatum:

  2007-09-28
 • ISBN:

  9789100113094
 • Genre:

  Lyrik
 • Utgivningsår:

  2007
 • Mediakontakt:

  Bonnierförlagen Press
 • Bredd:

  0 mm
 • Höjd:

  0 mm
 • Djup:

  0 mm
 • Antal sidor:

  804
 • Vikt:

  0 kg
 • Formgivare:

  Lars Paulsrud
Författaren
Jan Olov Ullén

Jan Olov Ullén

Som programmakare på Sveriges radio har Jan Olov Ullén gjort stora och uppmärksammade insatser för att göra poesin tillgänglig för läsaren – han var bla a medproducent till det populära programmet Diktverket. I bokform har han behandlat så sinsemellan olika diktare som Dante, Stagnelius, Göran Sonnevi och Anna Rydstedt. 

Läs mer om författaren

Fler böcker av författaren

Författarens alla böcker
Mer om...